Yuriko YOSHITAKA


Filme bei Nippon Connection

Robo-G, Japan 2012 (Besetzung) NC14
A Story Of Yonosuke, Japan 2012 (Besetzung) NC13
Gantz, Japan 2011 (Besetzung) NC11
Noriko's Dinner Table, Japan 2004 (Besetzung) NC11, NC08